Anna Nasiłowska

Ciemne przejścia

Poezja, wydawca Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2018, ISBN 978-83-89492-90-3

„Ciemne przejścia” to zbiór wierszy często zainspirowanych podróżami: Brazylia, Kreta, Londyn. Poemat „Podróż” pokazuje niejednoznaczny charakter współczesnego poszukiwania wrażeń turystycznych, wycieczka zmienia się w eksplorację świata podziemnego i nie wiadomo, gdzie kończy się realność, a zaczyna zetknięcie ze sferą trudną do jednoznacznego określenia.

indeks książek