Anna Nasiłowska
domino Domino. Traktat o narodzinach, OPEN, Warszawa 1995.

Omówienie:

Domino. Traktat o narodzinach, s. 48, OPEN, Warszawa 1995, ISBN 83-85254-32-3.

Proza artystyczna.

Książka nagrodzona w konkursie wydawniczym Fundacji Kultury i nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek nagrodą prozatorską.

Zapis egzystencjalnego doświadczenia związanego z narodzinami dziecka.

Domino d Tłumaczenie niemieckie: Domino. Abhandlung Über die Geburt, In: Landschaften und Luftinseln, hrg. A. Markiewicz, Deutscher Taschenbuch Verlag, MÜnchen 2000, s. 163 - 206.
Co było na początku

Napisano całe biblioteki o śmierci. Narodziny to ziemia niczyja, ugór, nad którym wiatr hula. Jak tu wierzyć w czyste sumienie kultury? Od wieków pytano o to, co było przedtem. Sięgając wstecz, szukano przyczyny i praprzyczyny.

Na początku było dziecko. Gołe.

Notatka I

Odkąd się urodziła, stałam się jadalna.

Notatka IV

To, co mnie z nią łączy, to nie jest miłość. Przeżywałam miłość: płatki róży w syropie, dużo tęsknoty i dojmująca niepewność.

To jest pewne. To coś głębszego.

indeks książek