Anna Nasiłowska
Dyskont słów

Szkice o kulturze współczesne, wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016 r., ISBN 978-83-64703-32-4

projekt okładki Dominika Nasiłowska-Rek

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza, zatytułowana „Podręczny dyskont słów” jest rodzajem postmodernistycznego słownika, pokazującego jak nowe media i globalizacja wpływają na język polski. Poszczególne hasła śledzą zapożyczenia z języka angielskiego, przesunięcia znaczeniowe, niepewność użytkowników, szybkie zmiany, spowodowane przekształceniami sfery medialnej. Nowe formy komunikacji elektronicznej wymuszają pojawianie się nowych nazw, które jednak często stosowane są nieściśle lub ujawniają niejednoznaczny stosunek użytkowników języka do wielu zjawisk. Hasła to na przykład Aplikacja, Asertywność, Audiofil… i bardzo wiele innych, aż do Z. Ostatnim hasłem jest zzipować.

W części drugiej pojawiają się szkice:

„Literatura wobec zmian komunikacji”,

„Kanon literacki, kanon kulturowy”,

„Polityka kulturalna w Polsce po 1989 roku”,

„Po co literatura”,

„Czytanie i edukacja”,

„Umysł literacki i środowisko mediów”,

„Pisma literackie”,

„Twórczość kobiet i kanon literacki”,

„Zwrot biograficzny”,

„Lem i rozmyty postmodernizm w Polsce”,

„Blog i książka”

i inne, poświęcone analizie współczesnej komunikacji literackiej.

indeks książek