Anna Nasiłowska
Historia literatury polskiej

Monografia naukowa, wyd. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2019 r., ISBN 978-83-66076-14-3

„Historia literatury polskiej” Anny Nasiłowskiej to jednotomowy zarys historii literatury od początku, od powstania piśmiennictwa, co powiązane jest z wczesnymi dziejami państwa. Autorka w przystępnej formie przedstawia najważniejszych twórców i dzieła kolejnych epok polskiej literatury, poświęcając uwagę także zagadnieniom takim jak wielonarodowość I Rzeczpospolitej, kulturowa dominacja warstwy szlacheckiej, relacje międzykulturowe. Nie mniej uwagi poświęca się głównym dziełom, dorobkowi Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, utworom romantyków, pokazując ja na tle różnorodnych prądów artystycznych i historycznych problemów, takich jak zachowanie tożsamości przy braku własnego państwa w wieku XIX. W wielu miejscach literatura nowsza pokazywana jest jako odpowiedź na tradycję – w taki sposób omawiane są na przykład „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk.

To pierwsza tego typu synteza po „Historii literatury polskiej” - podkreślali recenzenci. Książka doczekała się dużej ilości omówień, świadczących o niezwykłym zainteresowaniu nowym ujęciem.

indeks książek