"Pisanie wymaga namysłu, czasu i wolności"

z Anną Nasiłowską rozmawia Jagoda Wierzejska

Nowe Książki 12/2011

Anna nasiłowska "Konik szabelka" Świat Książki, Warszawa 2011